http://www.techland.pl


 

1 2

Plug-in "Forest" jest kolejnym plug-in'em wchodzącym w skład edytora ChromEd:Plug-in ten generuje wszelką roślinność na mapce, poczynając od traw a kończąc na wielkich lasach.
Plug-in "Forest" potrafi wygenerować nawet kilka milionów ździebeł trawy i drzew. W ten sposób użytkownik edytora nie musi się martwić o żmudne "sadzenie" pojedynczych drzewek. Za pomocą tego plug-in'a można także generować skały czy inne obiekty 3D (nawet budynki!)

Kolejnym, chyba jednym z najczęściej wykorzystywanych plug-in'ów, jest plug-in "Mesh Browser":To za pomocą tego plug-in'a do mapki dodawane są wszystkie elementy, które dostępne są w grze Chrome (a także te, które zostaną stworzone przez modmakerów przy tworzeniu modyfikacji do gry Chrome) poczynając od obiektów 3D jak budynki czy wszelkiego rodzaju pojazdy, poprzez obiekty AI (obiekty kierowane przez komputer) a skończywszy na elementach mających związek z logiką mapki jak ścieżki patrolowe (ścieżki, po których poruszają się obiekty AI), wyzwalacze (elementy, które wywołują jakąś akcję w wyniku zaistniałej sytuacji) itd.

Ostatnim plug-in'em dostępnym z edytorem ChromEd jest plug-in "Films".
Za pomocą tego plug-in'a można tworzyć filmy. Plug-in ten ma bardzo duże możliwości a chyba najlepszym dowodem na to są filmy, jakie można zobaczyć w grze Chrome.

Tak wygląda krótka charakterystyka poszczególnych plug-in'ów wchodzących w skład edytora ChromEd. Jednak ChromEd nie tylko składa się z plug-in'ów, są tam dostępne także inne narzędzia używane przy tworzeniu mapek lub ułatwiające ich tworzenie. Edytor pozwala wyłączać z wyświetlania mapki w oknach widokowych, elementy, które w danym momencie tworzenia mapki są niepotrzebne. Ma to szczególnie duże znaczenie w bardzo wielkich i rozbudowanych mapkach, ponieważ wyłączając odpowiednie elementy (np. drzewa i trawę) można zwiększyć prędkość działania edytora. Inną ważną cechą edytora jest wyszukiwanie błędów znajdujących się na mapce.
Bardzo rozbudowane jest też okno zaznaczania i selekcji obiektów:Dzięki temu można w bardzo prosty sposób znaleźć każdy obiekt znajdujący się na mapce.
Kolejnym, bardzo ważnym elementem edytora ChromEd, jest okno atrybutów obiektów:Zależnie od przeznaczenia danego obiektu, za pomocą tego okna można wygenerować mapę oświetlenia obiektu, nadać mu odpowiedni wygląd przypisując mu odpowiednią skórę (ang. skin). Można też bardzo dokładnie ustawić pozycję obiektu na mapce a także przypisać odpowiednią klasę obiektowi. Klasa obiektu decyduje m.in. o przeznaczeniu obiektu a także o jego zachowaniu na mapce. Za pomocą okna atrybutów obiektów, można także przypisać odpowiednie zachowania (zdarzenia) obiektowi, które zostaną wygenerowane w odpowiednich sytuacjach np. w momencie zniszczenia obiektu przez gracza, w momencie, gdy obiekt "dostrzeże" gracza i wiele, wiele innych. Ze względu na wykorzystywanie języka Java zarówno przez grę Chrome jak i edytor ChromEd, dostępne jest też specjalne okno pozwalające wyszukiwać referencje (odwołania) między obiektami i klasami. Edytor pozwala także grupować obiekty, co dodatkowo może usprawnić pracę z tymi obiektami.
Kolejną innowacją edytora ChromEd jest kolapsowanie obiektów.
Kolapsowanie obiektów to po prostu połączenie kilku obiektów w jeden. W zasadzie przy kolapsowaniu tworzony jest nowy obiekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększono szybkość wyświetlania mapek w grze Chrome (jeden obiekt jest wyświetlany o wiele szybciej niż kilka obiektów). Oczywiście w edytorze nie zabrakło narzędzi pozwalających dobrowolnie posługiwać się kamerą okna widokowego (przybliżanie, oddalanie, obracanie itp.) a także narzędzi do precyzyjnego "rzucania" obiektów na inne obiekty. Jeżeli twórca mapki a tym samym użytkownik edytora do tworzonej mapki doda śnieg lub deszcz to na pewno przyda się narzędzie generujące mapę wysokości dla generatora deszczu lub śniegu:W ten sposób deszcz czy śnieg nie będzie padał w miejscach, gdzie nie powinien padać np. w pomieszczeniach itp.
Ostatnim dość istotnym narzędziem, szczególnie jeżeli tworzy się mapkę singleplayer'ową, jest generator kolizji dla obiektów AI:Po wygenerowaniu takiej mapy kolizji, wszystkie poruszające się obiekty AI (obiekty kierowane przez komputer) unikać będą kolizji z np. drzewami, obiektami, woda itp.
Bardzo innowacyjną funkcją edytora ChromEd, niespotykaną w innych edytorach, jest możliwość uruchamianie mapki w edytorze, bez potrzeby uruchamiania gry.
Tym samym możliwe jest testowanie mapki z poziomu edytora (uruchomiona w ten sposób mapka działa w 100% jak w grze), co na pewno oszczędza czas.

Tak w skrócie wygląda charakterystyka edytora ChromEd. Sam edytora ma naprawdę duże możliwości i ciężko je wszystkie wymienić w ramach tego wprowadzenia. Najlepszym przykładem możliwości edytora są wszystkie mapki gry Chrome, zarówno te singleplayer'owe jak i te multiplayer'owe, bo zostały one stworzone właśnie w edytorze ChromEd. Na koniec, najważniejszą chyba informacją dla wszystkich użytkowników ChromEd'a, jest fakt, że edytor jest cały czas rozwijany. Każda nowa wersja edytora jest bardziej stabilna, usuwane są błędy, ulepszane plug-in'y i narzędzia. Już w chwili obecnej został rozbudowany plug-in "Environment" o możliwość definiowania mgły pod wodą oraz zachowania wody w momencie gdy gracz jest zanurzony:Modyfikacji został poddany plug-in "Terrain":Mniej widoczne poprawki to bardziej rozwinięte wyszukiwanie błędów na mapce i dodanie schowka umożliwiającego przechowywanie najczęściej używanych obiektów.

1 2Take-Two Interactive o CHROME

Gathering.com o CHROME

Techland na targach - galeria

zdjęcia z prapremiery CHROME