http://www.techland.pl


 

1 2

Edytor ChromEd jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy tworzeniu mapek do gry Chrome. Za jego pomocą można tworzyć mapki zarówno multiplayer'owe jak i singleplayer'owe. Edytor ten jest także podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy tworzeniu wszelkich modyfikacji do gry Chrome. Sam edytor ma budowę modułową, co oznacza, że można rozbudowywać go o kolejne narzędzia, tzw. plug-in'y. Razem z edytorem użytkownik dostaje kilka gotowych plug-in'ów m.in. plug-in pozwalający generować teren (na podstawie mapy wysokości), plug-in generujący roślinność na mapce czy plug-in pozwalający tworzyć filmy.
ChromEd różni się jednak od innych znanych edytorów takich jak WorldCraft (Valve Hammer Editor) do gry Half-Life czy UnrealEd do wszystkich gier oparych na engine Unreal. W ChromEd'zie użytkownik składa mapkę z wcześniej przygotowanych elementów (przy pomocy innych programów) w jedną całość. Ponieważ cała logika gry Chrome została napisana w języku Java, ChromEd także wykorzystuje ten język i odwołuje się do wszystkich klas Java gry Chrome. Na pierwszy rzut oka, edytor wyglądem przypomina różnego rodzaju programy 3D jak np. 3D Studio MAX a to m.in. przez podział na cztery niezależne okna widokowe.
Okna te mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika - można oglądać tworzoną mapkę z różnych widoków np. z góry, z boku, z przodu itd. Jednak głównie podczas pracy wykorzystuje się jeden widok, widok perspektywiczny (3D).

Kolejnym narzędziem, które w użytkowaniu może przypominać programy 3D, jest tzw. Gizmo.
Jest to podstawowe narzędzie stosowane do transformacji obiektów - za pomocą Gizma można przesuwać obiekty po mapce, obracać je a także skalować. Samo Gizmo także jest skalowane, co także dodaje komfortu pracy z edytorem. Tworzenie każdej mapki zaczyna się od wykorzystania plug-in'a "Environment". Jest to jeden z najważniejszych plug-in'ów wchodzących w skład edytora ChromEd:Za pomocą tego plug-in'a można wygenerować teren mapki (na podstawie mapy wysokości przygotowanej np. w programie Adobe Photoshop), można ustawić wielkość mapki (Chrome potrafi generować i obsłużyć mapki sięgające kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych!), dodać mapę koloru do mapki (jest to tekstura okrywająca teren, mapa koloru przygotowana jest w programie Corel Bryce), dodać mapę detalu (jest to tekstura, którą gracz widzi w jego pobliżu):Dalej, za pomocą plug-in'a "Environment" można dodać niebo do mapki a także zdefiniować położenie słońca na niebie:Kolejnym ważnym elementem plug-in'a "Environment" jest dodanie wody do mapki a także wygenerowanie odpowiednich fal na wodzie:Za pomocą plug-in'a "Evironment" można też dodać mgłę do mapki:W momencie, gdy mapka jest już gotowa, trzeba wygenerować dla niej mapę oświetlenia (tzw. lightmap'ę), co także robi plug-in "Environment":Plug-in ten umożliwia też generowanie deszczu lub śniegu. Dzięki plug-in'owi "Environemnt" można uzyskać coś takiego.

Oczywiście trzeba włożyć trochę wysiłku, aby uzyskać taki efekt jak na powyższej ilustracji, ale dzięki obszernemu tutorialowi, jaki jest dostępny do edytora ChromEd, tworzenie mapek nie powinno być trudne. Wygenerowany teren mapki za pomocą plug-in'a "Evnironment" można poddać dalszej obróbce. Do tego celu wykorzystuje się kolejny plug-in, plug-in "Terrain":Dzięki temu plug-in'owi można m.in. wygładzić teren, dodać wzgórza czy doliny itp.

Praca z plug-in'em "Terrain" jest dość prosta i przyjemna i w zasadzie sprowadza się do przytrzymania wciśniętego lewego klawisza myszki i wykonywania ruchu w dół (tworząc doliny) lub w górę (tworząc wzgórza).

1 2Take-Two Interactive o CHROME

Gathering.com o CHROME

Techland na targach - galeria

zdjęcia z prapremiery CHROME