http://www.techland.pl


 

Chrome - komendy konsoli:

Komendy konsolowe wpisuje się w polu "komunikat" służącym do komunikacji powinien trakcie gry. Każda z komend musi być poprzedzona znakiem "/". Czyli będąc w grze naciskamy klawisz "c" (domyślny dla wpisywania komunikatów), następnie wpisujemy /AdminSay tekst aby wysłać tekst do wszystkich graczy.

Komendy administratora:

Opis:

AdminLogin użytkownik hasło

Loguje administratora na serwer (nazwa użytkownika i hasło pobierane są z \Data\ServerAdmins.scr - na końcu tego dokumentu znajduje się przykład takiego pliku)

AdminLogout

Wylogowuje administratora

AdminSay tekst

Wysyła określony tekst do wszystkich graczy

ServerShutdown

Wysyła ostrzeżenie do wszystkich graczy i zamyka serwer

Map nazwamapy

Zmienia mapę na podaną

MapNext

Uruchamia kolejną mapę z listy

MapSetParam parametr wartość

Zmienia wybrane ustawienie mapy na podaną wartość(można w ten sposób zmienić wszystkie dostępne dla danej mapy ustawienia - na przykład czas trwania gry - MapSetParam GameTime 10 - ustawi czas na 10minut)

Kick imię gracza

Wyrzuca gracza z serwera

Kill imię gracza

Zabija gracza o podanym imieniu

MapSetDefaultParams

Zmienia ustawienia mapy na standardowe

MapSaveParams

Zapisuje ustawienia mapy do pliku

MapSetCustomParams

Zmienia ustawienia mapy na zapisane wcześniej przez użytkownika w pliku

Komendy użytkownika:

Opis:

MsgTeam tekst

Wysyła podany tekst do członków drużyny

KillMe

Zabija gracza

TimeLeft

Pokazuje ile czasu zostało do końca mapy bądź rundy

ChangeTeam

Przenosi gracza do drugiej drużyny

Przykład pliku AdminParams.scr:

//Admin( sUserName, sPassword, iRights )

//iRights:

// 0 - standard

// 1 - full

!Admin( s, s, i )

Admin( "Admin name", "password", 1 )

Admin( "Admin1 name", "password1", 0 )
Take-Two Interactive o CHROME

Gathering.com o CHROME

Techland na targach - galeria

zdjęcia z prapremiery CHROME